Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η ΑΜΚΕ Ψυχοκοινωνικής Στήριξης“ΑΡΩΓΗ”, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος , για τη λειτουργία Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης , Κινητής Μονάδας Εφήβων & Παιδιών, και Κέντρων Ημέρας σε Αττική και Κρήτη ( στα πλαίσια «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, – ΕΛΛΑΔΑ 2.0) επαγγελματίες ψυχικής υγείας και λοιπό προσωπικό για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για τις παρακάτω θέσεις:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣATTIKHΚΡΗΤΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ (ΑΥΤΙΣΜΟΣ)ΟΙΚΟΤΡΟ- ΦΕΙΟ (ΑΥΤΙΣΜΟΣ)ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ (ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ)ΟΙΚΟΤΡΟ-ΦΕΙΟ (ΑΥΤΙΣΜΟΣ)ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΟ ή ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟ11111
ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΠΕ2
12
12
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΕ11111
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΕ ή ΔΕ16161
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ11111
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ1313
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ66

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • αίτηση
  • πτυχίο
  • άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  • βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
  • αποδεικτικό γνώσης Η/Υ
  • αποδεικτικό γνώσης Ξένης Γλώσσας
  • δίπλωμα οδήγησης ( για την Κινητή Μονάδα & τα Οικοτροφεία)

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλά φωτοαντίγραφα και ηλεκτρονικάστο e-mail: kinarogi@yahoo.gr Σε περίπτωση πρόσληψης, προσκομίζονται για έλεγχο τα πρωτότυπα ή θεωρημένα φωτοαντίγραφα. Για τίτλους του εξωτερικού προσκομίζονται εξ’ αρχής οι αντιστοιχίες βαθμών και τίτλων. Αιτήσεις και δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά έως την Παρασκευή 12/5/2023.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 28410 25905 (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00μμ-16:00μμ ) και το site : www. arwgi.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αλλαγή Γλώσσας