ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ”

΄΄ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΄΄ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ΄΄. Η ΑΜΚΕ Ψυχοκοινωνικής Στήριξης “Η ΑΡΩΓΗ” ανακοινώνει την παράταση του δωρεάν προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τον πληθυσμό όλης της Κρήτης, βάσει της έγκρισης σκοπιμότητας Γ3β/Γ.Π.οικ.48622/05-11-21 του Υπουργείου Υγείας.  Το πρόγραμμα αποτελείται από 2 ψυχολόγους, οι οποίοι παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και στήριξης.. Η παροχή των υπηρεσιών πραγματοποιείται τηλεφωνικά…

Αλλαγή Γλώσσας