ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Η ΑΡΩΓΗ» Η ΑΜΚΕ « ΑΡΩΓΗ» Ν.Π.Ι.Δ. πρόκειται να καλύψει τρεις (3) θέσεις εργασίας για την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λασιθίου με την ειδικότητα Ψυχολόγου ΠΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Αίτηση Υποψηφιότητας Αντίγραφο Πτυχίου Αντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Δίπλωμα Οδήγησης Βιογραφικό Σημείωμα Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)…

Αλλαγή Γλώσσας