ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Η ΑΡΩΓΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΑΜΚΕ « ΑΡΩΓΗ» Ν.Π.Ι.Δ. πρόκειται να καλύψει μια (1) θέση εργασίας για την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Λασιθίου με την ειδικότητα Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας
  2. Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Αντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
  4. Δίπλωμα Οδήγησης
  5. Βιογραφικό Σημείωμα
  6. Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση στα Γραφεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Λασιθίου που βρίσκεται στην Διεύθυνση: Δημοκρατίας 76, Άγιος Νικόλαος, εντός της προθεσμίας τριών (3) ημερών που αρχίζει από την επόμενη τελευταία ανακοίνωση της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο 31/03/2022. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28410 25905 κατά τις εργάσιμες ώρες 8:00 πμ – 16:00 μμ και ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αλλαγή Γλώσσας