ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Η ΑΡΩΓΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΑΜΚΕ Ψυχοκοινωνικής Στήριξης “Η ΑΡΩΓΗ”, προκηρύσσει, για τις ανάγκες της πράξης ανάπτυξης προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ’ οίκον βοήθειας στο γενικό πληθυσμό για την αντιμετώπισή των συνεπειών της πανδημίας, θα προχωρήσει στην πρόσληψη δυο (2) επαγγελματιών ψυχικής υγείας με σύμβαση ορισμένου χρόνου, έως την λήξη του συγκεκριμένου προγράμματος 31/12/2021 και με πιθανότητα παράτασης:

1 θέση Ψυχολόγου ΠΕ

1 θέση Κοινωνικού Λειτουργού ΤΕ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας
  2. Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Αντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
  4. Αντίγραφο πτυχίων Ξένων Γλωσσών
  5. Βεβαίωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  6. Δίπλωμα Οδήγησης
  7. Βιογραφικό Σημείωμα
  8. Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση στα Γραφεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Λασιθίου που βρίσκεται στην Διεύθυνση: Δημοκρατίας 76, Άγιο Νικόλαο ή να αποστείλουν τα έγγραφα ταχυδρομικά έως και 3/12/2021.Θα ακολουθήσει συνέντευξη και περίοδος ενστάσεων. Οι τελικοί πίνακες βαθμολόγησης θα αναρτηθούν στα γραφεία της Μονάδας. Πληροφορίες στο 28410 25905 κατά τις εργάσιμες ώρες 08:00 π.μ. – 16:00 μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή και στο www.arogi.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αλλαγή Γλώσσας