ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Η ΑΡΩΓΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΑΜΚΕ Ψυχοκοινωνικής Στήριξης “Η ΑΡΩΓΗ”, για τις ανάγκες της πράξης ανάπτυξης προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ’ οίκον βοήθειας στο γενικό πληθυσμό για την αντιμετώπισή των συνεπειών της πανδημίας, θα προχωρήσει στην πρόσληψη τεσσάρων (4) επαγγελματιών ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα προκηρύσσει:

3 θέσεις Ψυχολόγων ΠΕ

1 θέση Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕ

Εαν δεν καλυφθούν οι 3 θέσεις Ψυχολόγου, θα καλυφθεί μια (1) θέση από Κοινωνικό Λειτουργό

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας
  2. Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Αντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
  4. Αντίγραφο πτυχίων Ξένων Γλωσσών
  5. Βεβαίωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  6. Δίπλωμα Οδήγησης
  7. Βιογραφικό Σημείωμα
  8. Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

Το πρόγραμμα διαρκεί 6 μήνες. Το Σύστημα Επιλογής και Αξιολόγησης είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Λασιθίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση στα Γραφεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Λασιθίου που βρίσκεται στην Διεύθυνση: Δημοκρατίας 76, Άγιος Νικόλαο έως και την Δευτέρα 21/12/2020. Θα ακολουθήσει συνέντευξη και περίοδος ενστάσεων .

Πληροφορίες στο 28410 25905 κατά τις εργάσιμες ώρες 8:00 πμ – 16:00 μμ και ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αλλαγή Γλώσσας