ΜΗΝΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής των Τακτικών Επισκέψεων. Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής από 1/9/2020 έως 4/9/2020 Τρίτη 1/9/2020 10:00-14:00 Επίσκεψη στο Γ.Ν.Ιεράπετρας 10:00-14:00 Επίσκεψη σε Σκινιάς-Σέλλες-Ελούντα Τετάρτη2/9/2020 10:00-14:00 Τακτικά ραντεβού σε Κ.Μ.Ψ.Υ 10:00-14:00 Τακτικά ραντεβού σε Γ.Ν.-Κ.Υ.Νεαπόλεως Πέμπτη3/9/2020 10:00-14:00 Επίσκεψη σε Μακρυγιαλός-Λιθίνες-Χανδράς 10:00-14:00 Επίσκεψη σε Μάλλες-Χριστός-Καλαμαύκα 09:00-14:00 Ψυχοθεραπείες στο Γ.Ν.Ιεράπετρας Παρασκευή4/9/2020 10:00-14:00 Επίσκεψη…

Αλλαγή Γλώσσας