Υπηρεσίες που προσφέρονται

 • Ψυχιατρική παρακολούθηση και φροντίδα του ψυχικά ασθενούς.
 • Χορήγηση και παρακολούθηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.
 • Παρακολούθηση του ασθενούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Κατ’ οίκον νοσηλεία.
 • Βοήθεια και στήριξη του ασθενούς για την αντιμετώπιση των πρακτικών του αναγκών.
 • Πρόληψη υποτροπών και παρέμβαση για την αντιμετώπιση και διαχείριση της κρίσης.
 • Συμβουλευτική υποστηρικτική παρέμβαση στην οικογένεια του ψυχικά ασθενούς.
 • Συμβουλευτικό έργο σε προβλήματα ζεύγους και οικογενειών όπως άγχος, κατάθλιψη και ψυχοσωματικές διαταραχές.
 • Ψυχοθεραπευτικό Συμβουλευτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και πρόληψης ενδοοικογενειακής βίας.
 • Ψυχοθεραπεία ενηλίκων.
 • Διαγνωστική εκτίμηση.
 • Συνταγογράφηση φαρµάκων.
 • Κατ’ οίκον επισκέψεις.
 • Κοινωνική Υποστήριξη.
 • Αντιμετώπιση αλκοολισμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αλλαγή Γλώσσας