Συνεργασία

Συνεργαζόμαστε με:

  • Κοινοτικές υπηρεσίες
  • Κοινωνικούς φορείς
  • Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας έως τριτοβάθμιας περίθαλψης
  • Εκπαιδευτικούς
  • Επαγγελματίες υγείας
  • Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Αστυνομία
  • Τοπικούς Συλλόγους
  • Εκκλησία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αλλαγή Γλώσσας