Εργασία με την κοινότητα

 • Εκπαίδευση εθελοντικών τοπικών υποστηρικτικών πυρήνων.
 • Ημερίδες – Σεμινάρια – Συζητήσεις με το κοινό.
 • Δράσεις ενημέρωσης επιμόρφωσης επιλεγμένων ομάδων – στόχων όπως:
  • επαγγελματίες υγείας
  • εκπαιδευτικοί – σύλλογοι γονέων
  • τοπικοί σύλλογοι
  • εργαζόμενοι
  • στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Οργάνωση πολιτών σε ομάδες εθελοντών.
 • Οργάνωση ομάδων αυτοβοήθειας και ομάδες ασθενών.
 • Λειτουργία Σχολών Γονέων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αλλαγή Γλώσσας