Οι Στόχοι μας ήταν και παραμένουν

Η ολιστική προσέγγιση, (κυρίως σε περιοχές όπου η γεωγραφική διαμόρφωση, και οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες δυσχεραίνουν την πρόσβαση των κατοίκων αυτών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας)

Ο μικρότερος δυνατός αριθμός ακούσιων νοσηλειών και η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, μέσα από τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης στους ασθενείς και στις οικογένειες τους.

Η μείωση υποτροπών μέσω παρακολούθησης κατ΄οίκον καθώς και η παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση πρακτικών αναγκών των ίδιων και των οικογενειών.

Η κάλυψη όλων των απομακρυσμένων κυρίως περιοχών του νομού.

Η καλή συνεργασία με άλλους φορείς (“Βοήθεια στο σπίτι”, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, επιτροπές ΚΕΠΑ  κλπ).

Δράσεις πρωτογενούς πρόληψης, στον γενικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων επιμέρους ομάδων-στόχων όπως οι εκπαιδευτικοί, οι επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι τοπικές αρχές αλλά και το ευρύτερο κοινό με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών.

Αλλαγή Γλώσσας