Τίτλος ΠράξηςΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
  Κωδικός ΟΠΣ108193
  Προγραμματική Περίοδος2000 2006
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό ΜέσοΕ.Π. ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 2000 -2006
  Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕΣΑΕ 091/3
  Διάρκεια (σε μήνες)12
  Υπεύθυνος Έργου (πράξης)ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  Σύντομη Περιγραφή ΠεριεχομένουΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΚΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ¨Η ΑΡΩΓΗ”
  Τίτλος ΠράξηςΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
  Κωδικός ΟΠΣ111899
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό ΜέσοΕ.Π. ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 2000 -2006
  Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕΣΑΕ 091/3
  Διάρκεια (σε μήνες)12
  Υπεύθυνος Έργου (πράξης)ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  Σύντομη Περιγραφή ΠεριεχομένουΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ, ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗΣ.
  Τίτλος ΠράξηςΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Μ.Ψ.Υ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
  Κωδικός ΟΠΣ448178
  Προγραμματική Περίοδος2007-2013
  Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕΕ0918
  Διάρκεια (σε μήνες)38
  Υπεύθυνος Έργου (πράξης)ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  Τίτλος ΠράξηςΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό ΜέσοΕ.Π. ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 2000 -2006
  Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕΣΑΕ 091/3
  Διάρκεια (σε μήνες)4
  Υπεύθυνος Έργου (πράξης)ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  Αλλαγή Γλώσσας